Velkommen

 

Som psykolog tilbyder jeg psykoterapeutiske samtaler til unge og voksne og rådgivning og terapi til par

Metode/ISTDP

 

ISTDP er en forkortelse af Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy. ISTDP er en videnskabeligt baseret psykoterapeutisk metode, der hviler på klassisk psykoanalyse, moderne  tilknytningsteori og nyere neuroaffektiv forskning. Den neuroaffektive forskning informerer os om, at kontakt med vores dybere blandede følelser udgør et slags indre kompas, der er af afgørende betydning for den psykiske sundhed, selvværdet og friheden til at sætte grænser, træffe sunde valg, og leve det liv, vi ønsker.

 

Adgangen til vores dybere følelser kan imidlertid tidligt i livet være blevet svækket som følge af udviklings- og tilknytningstraumer, der typisk finder sted i forholdet til vores allernærmeste. Der kan i stedet have udviklet sig kropsangst, der kan mærkes som indre uro og anspændthed samt en række uhensigtsmæssige forsvarsmønstre, der som livet skrider frem kommer til at udgøre enorme begrænsninger. Disse uhensigtsmæssige mønstre ses eksempelvis som en vedvarende indre kritiker, eller som forsømmelse af en selv og ens basale behov, eller som ensomhed som følge af oplevelser af afstand i forholdet til andre.

 

Følelserne, kropsangsten og de begrænsende forsvarsmønstre er fokus for den psykoterapeutiske behandling i ISTDP. Når man begynder at kende og forstå, hvad der foregår i ens følelsesliv og hvilke usunde reaktionsmønstre man gør brug af, giver det frihed til forandring. Under behandlingen arbejder såvel psykolog som klient meget fokuseret, opmærksomt og engageret i terapien, og et forløb med ISTDP vil af den grund ofte opleves som følelsesmæssigt krævende og intens, men samtidig dybt meningsfuldt.

 

Det har i psykoterapiforskningen vist sig, at det med denne terapimetode er muligt at skabe store og varige forandringer i personligheden.  ISTDP har i psykoterapiforskningen vist sig effektiv over for en række psykiske lidelser og tilstande og har også vist sig effektiv, der hvor mere symptomfokuserede terapiformer ikke formår at give god og varig effekt.

 

Hvis du er nysgerrig efter yderligere information kan du besøge www.istdp.ca, hvor du finder forskningsresultater og litteratur omhandlende intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).

 

 

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Kontakt:

Aut. Psykolog Lone Christesen

Hostrupsgade 49, 1 sal tv. · 8600 Silkeborg

Se på kort

 

Telefon:

Tlf. 25 33 92 82

 

Mail:

christesen@psykologlc.dk

 

 

Privatlivspolitik

Mail