Velkommen

 

Som psykolog tilbyder jeg psykoterapeutiske samtaler til unge og voksne og rådgivning og terapi til par

Om mig

 

Jeg er uddannet cand.psych fra Århus Universitet i 2004. Derudover er jeg offentlig autoriseret psykolog af Psykolognævnet under Socialministeriet.

 

Før min uddannelse som psykolog er jeg uddannet fysioterapeut og HD(O), og jeg har desuden  en 1-årig familieterapeutisk efteruddannelse fra Kempler Instituttet.

 

Jeg har erfaring fra flere års ansættelse i psykiatrien og ekstensiv erfaring i at arbejde med psykiske problemstillinger med voksne, par og unge. I mit arbejde som psykolog lægger jeg vægt på at møde mine medmennesker med respekt og en anerkendende holdning, samt at den samtaleterapeutiske behandling foregår i en tryg atmosfære.

 

Jeg er godkendt specialist i psykoterapi og anser fortsat udvikling og løbende efteruddannelse for vigtig.

Jeg modtager løbende supervision af supervisor Jon Frederickson og deltager i øvrigt jævnligt i efteruddannelse og forskningsseminarer. Et væsentligt punkt i mit virke som psykolog er således at søge at forfine mine terapeutiske færdigheder og tilegne mig ny viden og inspiration. Det betyder, at min behandling og rådgivning kan tage højde for resultaterne af ny forskning og viden. Deltagelse i videosupervision betyder også, at jeg løbende får mit arbejde vurderet af andre.

 

Som autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening har jeg offentlig godkendelse som psykolog, lige som jeg er underlagt psykologlovens regler for god psykologpraksis og foreningens etiske regler for nordiske psykologer.

 

Jeg er medlem af følgende foreninger og selskaber:

  • Dansk Psykolog Forening
  • Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
  • Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab
  • Akademi for Integrerende Psykoterapi
  • ISTDP - Danmark (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy)

CURRICULUM VITAE

Uddannelse

 

1999-2004

Cand.Psych. Århus Universitet.

Speciale: Tilknytning og udvikling af psykopatologi.

 

 

1988-1993

HD i organisation

fra handelshøjskolen i København.

 

 

1985-1988

Fysioterapeut

fra fysioterapeutskolen i København.

 

 

1980-1982

Scholarshipstuderende gennem Danmark-Amerikafonden ved Bowling Green State University og Whittier College, USA.

 

 

1976-1979

Sproglig student.

Marie Kruse Skole, Farum.

 

 

Videreuddannelse

 

2018

Løbende deltagelse i master class videosupervision med supervisor Jon

Frederickson

 

2017

Deltagelse i Master Class videosupervision med supervisor Jon Fredrickson

 

2014-2016

Deltagelse i 3-årigt efteruddannelsesprogram i  Intensiv Dynamisk Korttidsterapi - ISTDP.

 

 

2009-2011

2-årig psykoterapeutisk efteruddannelse i dynamisk psykoterapi

ved Akademi for Integrerende Psykoterapi. Uddannelsen opfylder Dansk Psykologforenings krav til specialistgodkendelse i psykoterapi.

 

 

2006-2017

Specialistgodkendt som specialist I psykoterapi, voksne..

 

Autoriseret af psykolognævnet.

 

Certificeret PREP-leder. PREP, der står for Prevention and Relationship Enhancement Program, er et forskningsbaseret kursusprogram for par.

 

 

1998- 1999

Kempler Instituttets videreuddannelse i oplevelsesorienteret familieterapi.

 

 

 

Erhvervserfaring

 

2006 -

Selvstændig psykologpraksis i Silkeborg.

Klinikken har samarbejde med Silkeborg kommune omkring krisepsykologisk bistand til kommunens medarbejdere. Desuden er klinikken tilknyttet flere krisepsykologiske netværk.

Jeg varetager derudover løbende supervisions- og undervisningsopgaver.

 

 

2008-2011

Psykolog ved Lokalpsykiatrisk Center, Silkeborg.

Primære arbejdsopgaver:

o Visitation

o Udredning

o Diagnostik

o Psykologisk undersøgelse og psykoterapeutisk behandling.

Medlem af Kriseterapeutisk Beredskabsledelse, Region Midtjylland.

 

 

2007-2008

Psykolog ved Regionspsykiatrien i Horsens.

Opgaver identiske med dem, der ses beskrevet under ansættelsen ved Lokalpsykiatrisk Center, Silkeborg.

 

 

 

2005-2007

Psykolog ved PPR i Herning Kommune. Udrednings- rådgivnings- og behandlingsopgaver i forhold til henviste børn og deres familier.

 

 

 

2005

Psykolog ved arbejdsmiljøafdelingen i Viborg Amt.

Planlagde og underviste ved temadage og kurser for medarbejdere i sundhedssektoren. Kursernes temaer var typisk stress, samarbejde og konflikthåndtering.

 

 

2004

Psykolog ved Børne-og ungdomspsykiatrisk Ambulatorium ved Herning Sygehus.

 

 

1999-2003

Underviser, Stuer Erhvervsskole.

Gennemførte lederuddannelser for ledere i sundhedssektoren.

 

 

1990-1997

Lægemiddelkonsulent og efterfølgende salgschef med ledelsesansvar for 12 konsulenter i medicinalfirmaerne Glaxo Danmark og Lundbeck.

 

 

1988-1990

Fysioterapeut i privatpraksis.

 

 

1984-1985

Lærer ved United World College, Montezuma, USA. Underviste unge studerende fra 62 forskellige nationer i vildmarksrelaterede færdigheder.

 

 

1980-1984

Lærer ved Minnesota Outward Bound School, USA.

Fungerede som instruktør/vejleder på vildmarksture med kriminelle unge.

 

Kurser

 

2020

Deltagelse i 6th Danish Immersion with Dr. Allan Abbass. "Reaching through resistance with ISTDP”

 

Deltagelse i on-line 3 days course with Dr. Allan Abbass. “Reaching through resistance with ISTDP”

 

2019

Deltagelse i 5th. Danish Immersion med Dr. Allan Abbass.

 

Løbende deltagelse i masterclass videosupervision med supervisor Jon Frederickson

 

3 dages seminar med Dr. John Rathauser/USA.

Colliding with the resistance.

 

2018

Deltagelse i:  4th Danish ISTDP Immersion med professor Allan Abbass. Treatment of the fragile patient.

 

Deltagelse i konference.
Emotion Revolution, Bergen.

 

 

2017

Deltagelse i 3rd Danish Immertion in

Davanloo´s ISTDP. Professor Allan Abbass. Treatment of the highly resistant client.

 

 

2016

Konferencedeltagelse. International Experiental Dynamic Therapy Association, Amsterdam.

 

Healing Attachment Traume with Short-term Dynamic Psychotherapy.

 

D. Robert Neborsky.

Dansk Selskab for ISTDP.

 

 

Direct Assessment and treatment of emotional factors in psychosomatic conditions using ISTDP

 

Dr. Allan Abbass

 

 

2nd Danish Immersion in ISTDP with dr. Allan Abbass

 

“The Spectrum of Suitable Patients and Core Interventions in Davanloo's ISTDP: Foundations of the Technique”

 

2015

Kursus i Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). Behandling af repression.

 

Underviser Jon Frederickson, MSW.

 

 

Kursus i Neo-Pi-r

Test til undersøgelse af personligheden.

 

Dansk Psykologforening

 

Kursus i Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP) for treatment resistant depression.

 

m Dr. Allan Abbass. 1.st Danish Immersion.

 

Danish Society for ISTDP.

 

 

2014

Kursus i Neuroplasticity: Implications for New Clinical Technique

 

m Dr. Mark Solms.

Confer, London

 

Seminar om evidens for psykoterapeutisk behandling med ISTDP

m professor Allan Abbass.

Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi.

 

Deltagelse i The Third Nordic ISTDP Conference: ISTDP for treatment resistant patients.

Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi.

 

 

2013

Seminar om Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

m Jon Frederickson.

Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi.

 

Kursus i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP).

Psykolog Vesla Birkbak

 

Schema Therapy Workshop m prof. dr. Jeffrey Young.

Schema Therapy Denmark

 

Seminar med Scott D. Miller

Hvad virker i psykoterapi - Implikationer af 40 års psykoterapiforskning for effektiv klinisk praksis.

Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer.

 

 

2012

Deltagelse i International konference i New York

International Society of Schema Therapy

 

Kursus i Kognitiv Adfærdsterapi og angstbehandling

Kognitiv Terapi Center Århus.

 

 

2011

Forsknings og formidlingsmodul

Aarhus Universitet

 

Seminar om evidensbaseret psykoterapi.

Region Hovedstaden

 

Assessment.

Århuskredsen, Århus

 

Sorg og krise hos voksne.

Dansk Psykologiforening

 

Kursus i Kriseintervention –implikationer fra nyere forskning

ved dr. Phil. Atle Dyregrov

 

 

2010

Kursus i neuroanatomi -implikationer for klinisk praksis. Uddannelsesafdelingen, Århus Universitetshospital.

 

Kursus i SCID-II interview. Klinik for Personlighedsforstyrrelser.

 

 

2009

Valg af interventionsformer. Dansk Psykolog Forening.

 

Kursus i Personlighed – neurobiologiske forhold. Psykolog Fagligt Forum.

 

Kursus i psykopatologi og differentialdiagnostik. Det skizofrene spektrum. Selskabet for psykologisk psykiatri.

 

Kursus i psykopatologi og differentialdiagnotik. Det affektive spektrum og personlighedsforstyrrelser. Selskabet for psykologisk psykiatri.

 

Effective treatment for trauma and anxiety.

Akademi for Integrerende Psykoterapi.

 

 

2008

Klinisk anvendelse af WAIS-III.

Horsens Sygehus.Underviser chefpsykolog Kasper Jørgensen.

 

Psykofarmakologi.

Dansk Psykologforening.

 

Diagnostik og differentialdiagnostik. Uddannelsesafdelingen, Århus Universitetshospital.

 

Temadage om stress.

Psykologfagligt Forum.

 

Gruppebehandling i psykiatri. Psykologfagligt forum.

 

Psykiatriloven.

Psykologfagligt Forum.

 

Psykologisk krisehjælp. Herning Kommune.

 

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori.

Dansk Psykologforening.

 

Assessment.

Psykiatrisk Uddannelsesenhed, Vordingborg.

 

Diagnostik og differentialdiagnostik.

Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer.

 

 

2007

Psykotraumatologi -teori og praksis.

Dansk Psykologforening.

 

Konflikthåndtering for psykologer.

Dansk Psykologforening.

 

Introduktionskursus i Børne.-og ungeterapi.

Dansk Selskab for Psykoanalytisk Psykoterapi med børn.

 

 

2006

Psykologisk førstehjælp -Herning Kommune

 

Supervision af andre faggrupper

 

Psykologisk undersøgelse af børn

 

Om at bevare empatien i det psykoterapeutiske arbejde. Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer

 

 

Medlem af Dansk Psykolog Forening

Kontakt:

Aut. Psykolog Lone Christesen

Hostrupsgade 49, 1 sal tv. · 8600 Silkeborg

Se på kort

 

Telefon:

Tlf. 25 33 92 82

 

Mail:

christesen@psykologlc.dk

 

 

Privatlivspolitik

Mail